Acest site este operat de CATALIN LUNGU I.I., Bacău, Str. Bucegi nr 113, bl. 113, sc. A, jud Bacau, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. F04/1576/2009, având Cod Unic de Înregistrare 26344237 E-mail: thehairfestival@gmail.com

Persoana de contact: Cătălin Lungu

Accesând Site-ul, Utilizatorului i se acordă o licență de utilizare limitată a Site-ului respectiv. Această licență îi conferă Utilizatorului un drept de utilizare limitat, neexclusiv și numai pentru uzul sau propriu, asupra conținutului Site-ului. De aceea, Utilizatorului nu îi este acordat decât un drept de reprezentare a Site-ului, pentru un ecran monopost.

Site-ul este o opera intelectuală protejată de dreptul proprietății intelectuale. Site-ul și fiecare dintre elementele care îl compun (cum ar fi mărcile, siglele, fotografiile, imaginile, ilustrațiile, textele, videoclipurile…) sunt proprietatea exclusivă Cătălin Lungu, singura entitate abilitată să utilizeze drepturile de proprietate intelectuala și drepturile de publicitate aferente acestora, aceasta neacordând nicio licență, niciun alt drept decât acela de a consulta Site-ul. Exepție de la aceasta făcând siglele partenerilor evenimentului.

Reproducerea oricăror documente publicate pe site este permisă numai în scopuri exclusive de informare pentru o utilizare strict personală și privată. Orice reproducere sau reprezentare, integrală sau parțială, a site-ului sau a oricăruia dintre elementele care îl compun, indiferent pe ce suport și indiferent sub ce formă, în alte scopuri, în special comerciale, este interzisă în mod expres.

Orice cerere de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresa: Cătălin Lungu, E-mail: thehairfestival@gmail.com. Orice utilizare neautorizată constituie o contrafacere sancționată penal.